Servicevoorwaarden

Voorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via https://shop.galighticus.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. Het materiaal op deze website wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van Galighticus INC te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen om software op de website van Galighticus INC te reverse-engineeren;
  • verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  • het materiaal overbrengen naar een andere persoon of het materiaal op een andere server “spiegelen”.

Hierdoor kan Galighticus INC beëindigen bij schending van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukt of elektronisch formaat is.

3. Disclaimer

Al het materiaal op de website van Galighticus INC wordt geleverd “zoals het is”. Galighticus INC geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Bovendien doet Galighticus INC geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Galighticus INC of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zal ontstaan door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Galighticus INC te gebruiken, zelfs als Galighticus INC of een bevoegde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade; deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten

Het materiaal dat op de website van Galighticus INC verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Galighticus INC belooft niet dat de materialen op deze website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Galighticus INC kan de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Galighticus INC doet geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Galighticus INC heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Galighticus INC van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Galighticus INC kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Gelieve te lezen ons privacybeleid .

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Galighticus INC valt onder de wetten van ons, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.